fbpx

Kaebuste menetlemise kord

Suuline kaebus

Hambaravikabineti personal on kohustatud kaebusega seotud probleeme lahendama oma pädevuse piires.

Kirjalik kaebus

Kirjalikule kaebusele vastab OÜ City Hambakliinik (City Clinics hambakliinik) juhataja 25 tööpäeva jooksul. Juhataja täidab ka kaebuse registreerimise vormi.

Kaebuste läbivaatamine

Ametlik kaebuste menetlemise protseduur käivitub allkirjastatud kirjalike kaebuste/avalduste laekumisel või piisava informatsiooniga kaebuste esitaja kohta varustatud kaebuste arvestamise vormi olemasolul.

  • Sissetulnud kaebus registreeritakse ettepanekute ja kaebuste registris.
  • Juhataja algatab uurimise, selgitab asjaolud ja vastab kaebusele 25 päeva jooksul. Juhul, kui kaebusele ei ole võimalik vastata tähtajaks, teavitatakse sellest kaebuse esitajat.
  • Kui saabunud kaebus viitab ametkondliku uurimise vajadusele, otsustab juhataja, kas ja millal alustada uurimist.
  • Kõik kaebuse uurimise käigus võetud seletuskirjad ja tehtud intervjuud tuleb dokumenteerida ja lisada lõpparuandele. Lõpparuanne peab sisaldama kaebuse esitaja nime, aadressi ja telefoninumbrit, isikute andmeid, kes on kaebusega seotud, kaebuse kokkuvõtet ja tarvitusele võetud meetmeid, kaebusega seotud kirjavahetust ja kaebuse seisu (lõpetatud või käigusolev, st. edasikaebamisel).
  • Lõpparuannet kaebuse kohta tuleb säilitada tervishoiuasutuses 5 aastat.

Juhul, kui kaebuse esitaja ei ole lahendusega rahul, on tal võimalus ja õigus pöörduda Tervisekassa piirkondliku struktuurüksuse või Tervishoiuameti järelvalveosakonna poole.

Tervisekassa Tartu osakond

Aadress: Riia 142, 50411 Tartu
Telefon: +372 669 6630

Tervishoiuamet

Aadress: Põllu 1a, 50303 Tartu
Telefon: +372 7447 401

City Clinics Tallinn virtuaaltuur

Virtuaaltuur annab ülevaate ravikabinettidest, samuti olulisematest kasutuses olevatest seadmetest ja võimaluse broneerida aeg ravivisiidile või lihtsalt anda tagasisidet kliiniku teeninduse kohta.

Juhul kui Teie lapsel on aeg meie juurde, kuid Temal puudub varasem kogemus meie kliinikuga või laps on lihtsalt kartlik, siis on Teil nüüd võimalus tutvustada oma lapsele meie kliinikut kodust lahkumata, et tekitada lapses mugavam ja kindlam tunne tulles esmakordsele ravivisiidile.

Mõnusat ringkäiku meie virtuaalkliinikus.

 

City Clinics Tartu virtuaaltuur

Virtuaaltuur annab ülevaate ravikabinettidest, samuti olulisematest kasutuses olevatest seadmetest ja võimaluse broneerida aeg ravivisiidile või lihtsalt anda tagasisidet kliiniku teeninduse kohta.

Juhul kui Teie lapsel on aeg meie juurde, kuid Temal puudub varasem kogemus meie kliinikuga või laps on lihtsalt kartlik, siis on Teil nüüd võimalus tutvustada oma lapsele meie kliinikut kodust lahkumata, et tekitada lapses mugavam ja kindlam tunne tulles esmakordsele ravivisiidile.

Mõnusat ringkäiku meie virtuaalkliinikus.

 

City Clinics Kuressaare virtuaaltuur

Virtuaaltuur annab ülevaate ravikabinettidest, samuti olulisematest kasutuses olevatest seadmetest ja võimaluse broneerida aeg ravivisiidile või lihtsalt anda tagasisidet kliiniku teeninduse kohta.

Juhul kui Teie lapsel on aeg meie juurde, kuid Temal puudub varasem kogemus meie kliinikuga või laps on lihtsalt kartlik, siis on Teil nüüd võimalus tutvustada oma lapsele meie kliinikut kodust lahkumata, et tekitada lapses mugavam ja kindlam tunne tulles esmakordsele ravivisiidile.

Mõnusat ringkäiku meie virtuaalkliinikus.