fbpx

Täiskasvanute Tervisekassa leping

Hambaravihüvitis täiskasvanutele

Täiskasvanute hambaravihüvitist saab kasutada ainult Tervisekassa lepingupartnerite juures, seal juures ei kuulu hüvitamisele kõik teenused. Eesti Tervisekassa on koostanud patsientide jaoks esmavajalike hambaraviteenuste paketi, mille eest hüvitist arvestatakse. Rohkem infot toetatud teenuste kohta saate raviarstilt.

Tervisekassa näeb ette esmakordse patsiendi puhul järgmist:

 • enne ravi alustamist peab olema täidetud “Staatus” (hammaskonna seisukord, hügieeni- ja toitumisharjumused)
 • tehtud röntgenülesvõtted, mille vajaduse üle otsustab raviarst
 • seejärel koostatakse raviplaan

Igale visiidile lisandub visiiditasu 5€

Hambaravihüvitise määrad alates 1.01.2018

85 € aastas. Omaosalus 15%

 • Töövõimetuspensionär või vanaduspensionär
 • Üle 63-aastane ravikindlustatud isik
 • Osalise või puuduva töövõimega inimene
 • Rase (vajalik rasedust tõendav ravidokument)
 • Alla 1-aastase lapse ema
 • Isik, kellel on talle osutatud tervisehoiuteenuse tagajärjel tekkinud suurenenud vajadus saada hambaraviteenust

40 € aastas. Omaosalus 50%

 • Täiskasvanud ravikindlustatud inimesed

Hambaravihüvitise näited

40-eurose hambaravihüvitise näide
Hüvitatakse 50% arvest või kuni 40 eurot aastas

 • Kui Teie hambaravi arve on näiteks 60 eurot, siis tuleb Teil endal tasuda 50% raviarvest ehk 30 eurot ja teise 50% hüvitab Tervisekassa. Kui külastate sama aasta jooksul veel hambaarsti, hüvitab Tervisekassa Teie raviarvest veel 10 eurot, kuna hüvitise piirmäär on ühes aastas 40 eurot.
 • Kui Teie raviarve on näiteks 85 eurot, siis tasub haigekassa sellest korraga aastase hüvitise määra ehk 40 eurot ja Teil tuleb maksta ülejäänud 45 eurot.

85-eurose hambaravihüvitise näide
Hüvitatakse 85% arvest või kuni 85 eurot aastas

 • Kui Teie hambaravi arve on 100 eurot, siis tasute ise 15 eurot ning Tervisekassa hüvitab raviarvest 85 eurot. Samal kalendriaastal haigekassa Teie eest hambaraviteenuseid rohkem ei hüvita ehk järgmisel korral tasute täies ulatuses raviarve ise.
 • Kui Teie üks hambaravi arve on näiteks 60 eurot, siis tasute ise sellest 9 eurot ehk 15% ja Tervisekassa hüvitab 85 % ehk 51 eurot. Kuna esimesel korral hüvitas Tervisekassa 51 eurot, aga hüvitist saab ühes aastas kuni 85 eurot, siis hüvitab Tervisekassa ka järgmise raviarve eest kuni 34 eurot.

Kui hüvitis on patsiendil täielikult kasutatud, siis järgnevad raviprotseduurid on vastavalt kliiniku hinnakirjale.

Rohkem infot hambaravihüvitiste kohta leiad Tervisekassa kodulehelt.

City Clinics Tallinn virtuaaltuur

Virtuaaltuur annab ülevaate ravikabinettidest, samuti olulisematest kasutuses olevatest seadmetest ja võimaluse broneerida aeg ravivisiidile või lihtsalt anda tagasisidet kliiniku teeninduse kohta.

Juhul kui Teie lapsel on aeg meie juurde, kuid Temal puudub varasem kogemus meie kliinikuga või laps on lihtsalt kartlik, siis on Teil nüüd võimalus tutvustada oma lapsele meie kliinikut kodust lahkumata, et tekitada lapses mugavam ja kindlam tunne tulles esmakordsele ravivisiidile.

Mõnusat ringkäiku meie virtuaalkliinikus.

 

City Clinics Tartu virtuaaltuur

Virtuaaltuur annab ülevaate ravikabinettidest, samuti olulisematest kasutuses olevatest seadmetest ja võimaluse broneerida aeg ravivisiidile või lihtsalt anda tagasisidet kliiniku teeninduse kohta.

Juhul kui Teie lapsel on aeg meie juurde, kuid Temal puudub varasem kogemus meie kliinikuga või laps on lihtsalt kartlik, siis on Teil nüüd võimalus tutvustada oma lapsele meie kliinikut kodust lahkumata, et tekitada lapses mugavam ja kindlam tunne tulles esmakordsele ravivisiidile.

Mõnusat ringkäiku meie virtuaalkliinikus.

 

City Clinics Kuressaare virtuaaltuur

Virtuaaltuur annab ülevaate ravikabinettidest, samuti olulisematest kasutuses olevatest seadmetest ja võimaluse broneerida aeg ravivisiidile või lihtsalt anda tagasisidet kliiniku teeninduse kohta.

Juhul kui Teie lapsel on aeg meie juurde, kuid Temal puudub varasem kogemus meie kliinikuga või laps on lihtsalt kartlik, siis on Teil nüüd võimalus tutvustada oma lapsele meie kliinikut kodust lahkumata, et tekitada lapses mugavam ja kindlam tunne tulles esmakordsele ravivisiidile.

Mõnusat ringkäiku meie virtuaalkliinikus.