fbpx

Ravijärjekorra pidamise reeglid

City Clinics (edaspidi hambaraviteenuse osutaja) peab ravijärjekorda hambaraviteenuse osutaja infosüsteemis.

Ravijärjekorda registreerib patsient, arst, õde või hambaraviteenuse osutaja poolt selleks volitatud isik (administraator) hambaraviteenuse osutaja tegevuskohas aadressidega:
Tallinna 16, Kuressaare 93819
telefoni, e-posti või hambaraviteenuse osutaja kodulehekülje vahendusel:
telefon: (+372) 5194 4828 (Kuressaare)
e-mail: kuressaare@cityclinics.ee
koduleht: cityclinics.ee

Patsiendi ravijärjekorda registreerimine on tagatud hambaraviteenuse osutaja tegevuskohas ning telefoni või e-maili või kodulehe vahendusel hambaraviteenuse osutaja registratuuris kõigil tööpäevadel järgmistel ajavahemikel:
E – N: 9:00 – 19:00
R: 9:00 – 17:00

Kui hambaraviteenuse osutaja registreerib patsiendi ravijärjekorda, kantakse ravijärjekorda järgmised andmed:

  • patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg
  • planeeritav vastuvõtu aeg
  • planeeritava hambaravieenuse osutamise näidustus (diagnoos ja operatsiooni, uuringu või protseduuri nimetus)
  • patsiendi kontaktandmed
  • suunava arsti kontaktandmed (suunamise olemasolul)
  • patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev
  • ravijärjekorras muudatuste tegemise (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimise või ravijärjekorrast väljaarvamise) kuupäev ja põhjus
  • ravijärjekorda panemise põhjuse kood1, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust
  • märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest

Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda hambaraviteenuse osutaja tegevuskohas peab hambaraviteenuse osutaja andma patsiendile kirjaliku teatise, mis sisaldab hambaraviteenuse osutamise aega ja hambaraviteenust osutava struktuuriüksuse või tervishoiutöötaja nime ja telefoni numbrit.

Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda hambaraviteenuse osutaja registratuuri telefoni või e-maili või kodulehe teel, peab hambaraviteenuse osutaja teatama patsiendile telefoni või Interneti teel hambaraviteenuse osutamise aja ja hambaraviteenuse osutava struktuuriüksuse tervishoiutöötaja nime ja hambaraviteenuse osutaja telefoni numbri.

Hambaraviteenuse osutaja poolt ravijärjekorras muudatuse tegemisel on hambaraviteenuse osutaja kohustatud patsiendile muudatustest teatama hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest.

Kui ravijärjekord on pikem kui kuus kuud, siis on hambaraviteenuse osutaja kohustatud patsienti teavitama teenuse osutamise ajast ja kohast üks kuu enne hambaraviteenuse osutamist.

City Clinics Tallinn virtuaaltuur

Virtuaaltuur annab ülevaate ravikabinettidest, samuti olulisematest kasutuses olevatest seadmetest ja võimaluse broneerida aeg ravivisiidile või lihtsalt anda tagasisidet kliiniku teeninduse kohta.

Juhul kui Teie lapsel on aeg meie juurde, kuid Temal puudub varasem kogemus meie kliinikuga või laps on lihtsalt kartlik, siis on Teil nüüd võimalus tutvustada oma lapsele meie kliinikut kodust lahkumata, et tekitada lapses mugavam ja kindlam tunne tulles esmakordsele ravivisiidile.

Mõnusat ringkäiku meie virtuaalkliinikus.

 

City Clinics Tartu virtuaaltuur

Virtuaaltuur annab ülevaate ravikabinettidest, samuti olulisematest kasutuses olevatest seadmetest ja võimaluse broneerida aeg ravivisiidile või lihtsalt anda tagasisidet kliiniku teeninduse kohta.

Juhul kui Teie lapsel on aeg meie juurde, kuid Temal puudub varasem kogemus meie kliinikuga või laps on lihtsalt kartlik, siis on Teil nüüd võimalus tutvustada oma lapsele meie kliinikut kodust lahkumata, et tekitada lapses mugavam ja kindlam tunne tulles esmakordsele ravivisiidile.

Mõnusat ringkäiku meie virtuaalkliinikus.

 

City Clinics Kuressaare virtuaaltuur

Virtuaaltuur annab ülevaate ravikabinettidest, samuti olulisematest kasutuses olevatest seadmetest ja võimaluse broneerida aeg ravivisiidile või lihtsalt anda tagasisidet kliiniku teeninduse kohta.

Juhul kui Teie lapsel on aeg meie juurde, kuid Temal puudub varasem kogemus meie kliinikuga või laps on lihtsalt kartlik, siis on Teil nüüd võimalus tutvustada oma lapsele meie kliinikut kodust lahkumata, et tekitada lapses mugavam ja kindlam tunne tulles esmakordsele ravivisiidile.

Mõnusat ringkäiku meie virtuaalkliinikus.