fbpx

Tõusid hambaravihüvitised

Alates 1. jaanuarist 2024 tõusid ravikindlustatud täiskasvanute hambaravihüvitised

Alates 1. jaanuarist 2024 tõusis ravikindlustatud täiskasvanute hambaravihüvitis varasema 40 euro asemel 60 eurole (omaosalus 50%). Hambaravihüvitis tõusis ka suurenenud hambaravivajadusega inimestele, kelle seas on näiteks rasedad, alla 1-aastase lapse emad, osalise või puuduva töövõimega inimesed, vanaduspensionärid jne. Nende hüvitist tõstetakse 85 euro pealt 105 eurole ning langetatati ka omaosalust 15 protsendilt 12,5 protsendile.

Antud hüvitisi saab kasutada ainult Tervisekassaga lepingu sõlminud hambaraviasutustes. Kõik kolm City Clinics hambakliinikut omavad antud lepingut ja pakuvad kõikidele ravikindlustatud patsientidele seda võimalust!

Hüvitise suurust ja jääki saab kontrollida riigiportaalist eesti.ee teenuste alt “Hambaravi- ja proteesiteenuste info”.

 • Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele. Kõigi nende teenuste eest, mis ei kuulu hüvitavate teenuste nimekirja, tuleb patsiendil tasuda raviasutuse hinnakirja alusel. Lisaks on kliinikul õigus patsiendilt küsida visiiditasu 5 eurot (v.a rasedad).
 • Hüvitatav summa arvestatakse raviarvest maha kohe maksmise hetkel ja patsient ei pea esitama Tervisekassale ühtegi avaldust ega dokumenti.
 • Hambaraviteenuseid, mida hüvitatakse, leiad siit.

Kui suur on hüvitis ja omaosaluse protsent?

Täiskasvanud ravikindlustatud inimesed saavad kasutada aastas hüvitist summas 60 €, sealjuures peab omaosalus olema 50% raviarvest.

Need, kes saavad kasutada aastas 105 € suurust hüvitist, omaosalusega 12,5% on järgmised:

 • Töövõimetuspensionär või vanaduspensionär
 • Üle 63-aastane ravikindlustatud isik
 • Osalise või puuduva töövõimega inimene
 • Rase (vajalik rasedust tõendav ravidokument)
 • Alla 1-aastase lapse ema
 • Isik, kellel on talle osutatud tervisehoiuteenuse tagajärjel tekkinud suurenenud vajadus saada hambaraviteenust

Hambaravihüvitise näited

60-eurose hambaravihüvitise näide
Hüvitatakse 50% arvest või kuni 60 eurot aastas

 • Kui Teie hambaravi arve hüvitatavate teenuste eest on näiteks 120 eurot, siis tuleb endal tasuda 50% raviarvest ehk 60 eurot ja teise 50% hüvitab Tervisekassa. Samal kalendriaastal Tervisekassa teie eest hambaraviteenuseid rohkem ei hüvita ehk järgmisel korral tasute raviarve täies ulatuses ise.
 • Kui Teie raviarve on hüvitatavate teenuste eest näiteks 100 eurot, siis tasub Tervisekassa sellest ära 50 eurot  ja Teil jääb maksta ülejäänud 50 eurot. Seega teil on sellel kalendriaastal kasutada veel 10 eurot hambaravihüvitist.

105-eurose hambaravihüvitise näide
Hüvitatakse 87,5% arvest või kuni 105 eurot aastas

 • Kui Teie hambaravi arve hüvitatavate teenuste eest on 120 eurot, siis tasute ise 15 eurot ning Tervisekassa hüvitab raviarvest 105 eurot. Samal kalendriaastal Tervisekassa Teie eest hambaraviteenuseid rohkem ei hüvita ehk järgmisel korral tasute täies ulatuses raviarve ise.
 • Kui Teie üks hambaravi arve hüvitatavate teenuse eest on näiteks 80 eurot, siis tasute teie sellest ise 10 eurot ehk 12,5% ja Tervisekassa hüvitab 87,5% ehk 70 eurot. Kui lähete samal aastal veel hambaarsti juurde, hüvitab Tervisekassa raviarvest 35 eurot ja sellega on Teie aastane 105-eurone hüvitis kasutatud.

Kui hüvitis on patsiendil täielikult kasutatud, siis järgnevad raviprotseduurid on vastavalt kliiniku hinnakirjale.

City Clinics Tallinn virtuaaltuur

Virtuaaltuur annab ülevaate ravikabinettidest, samuti olulisematest kasutuses olevatest seadmetest ja võimaluse broneerida aeg ravivisiidile või lihtsalt anda tagasisidet kliiniku teeninduse kohta.

Juhul kui Teie lapsel on aeg meie juurde, kuid Temal puudub varasem kogemus meie kliinikuga või laps on lihtsalt kartlik, siis on Teil nüüd võimalus tutvustada oma lapsele meie kliinikut kodust lahkumata, et tekitada lapses mugavam ja kindlam tunne tulles esmakordsele ravivisiidile.

Mõnusat ringkäiku meie virtuaalkliinikus.

 

City Clinics Tartu virtuaaltuur

Virtuaaltuur annab ülevaate ravikabinettidest, samuti olulisematest kasutuses olevatest seadmetest ja võimaluse broneerida aeg ravivisiidile või lihtsalt anda tagasisidet kliiniku teeninduse kohta.

Juhul kui Teie lapsel on aeg meie juurde, kuid Temal puudub varasem kogemus meie kliinikuga või laps on lihtsalt kartlik, siis on Teil nüüd võimalus tutvustada oma lapsele meie kliinikut kodust lahkumata, et tekitada lapses mugavam ja kindlam tunne tulles esmakordsele ravivisiidile.

Mõnusat ringkäiku meie virtuaalkliinikus.

 

City Clinics Kuressaare virtuaaltuur

Virtuaaltuur annab ülevaate ravikabinettidest, samuti olulisematest kasutuses olevatest seadmetest ja võimaluse broneerida aeg ravivisiidile või lihtsalt anda tagasisidet kliiniku teeninduse kohta.

Juhul kui Teie lapsel on aeg meie juurde, kuid Temal puudub varasem kogemus meie kliinikuga või laps on lihtsalt kartlik, siis on Teil nüüd võimalus tutvustada oma lapsele meie kliinikut kodust lahkumata, et tekitada lapses mugavam ja kindlam tunne tulles esmakordsele ravivisiidile.

Mõnusat ringkäiku meie virtuaalkliinikus.